Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody
Nagrody
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i weź
udział w promocji „Szansa na bonus”,
a otrzymasz:


Promocja „Szansa na bonus” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. Z o.o.
Regulamin promocji „Szansa na bonus”
Zarejestruj się w promocji1
Złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 17.05.2019 r.
Otwórz konto
Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego wraz z Kartą Otwartą na Dzisiaj i dostępem do bankowości elektronicznej do 31.05.2019 r.
Aktywnie korzystaj z konta
W każdym z miesięcy czerwiec – lipiec 2019 r. wykonaj Transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min 300 zł oraz otrzymaj Wpływy na Konto Osobiste na łączną kwotę min 1000 zł zgodnie z Regulaminem


1 Rejestracji w promocji „Szansa na bonus" można dokonać od dnia 25.04.2019 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 17.05.2019 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Szansa na bonus” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
KIEDY OTRZYMASZ
Nagrodę nawet do 200 zł ?

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna
OTWÓRZ KONTO OTWARTE NA CIEBIE
i weź udział w promocji!
ZAPOZNAJ SIĘ
z najczęściej zadawanymi pytaniami:

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Szansa na bonus”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Szansa na bonus”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma nagrodę w promocji?

Nie, aby otrzymać premię konieczne jest zarejestrowanie się na stronie szansanabonus.bnpprofi.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Szansa na bonus” warunków.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Szansa na bonus”: szansanabonus@bnpprofi.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Szansa na bonus” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Szansa na bonus” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Organizatorem promocji „Szansa na bonus” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: szansanabonus@bnpprofi.pl. Informacje o promocji „Szansa na bonus”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie szansanabonus.bnpprofi.pl , której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Szansa na bonus” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 17.05.19 r.
Otrzymanie nagród pieniężnych o łącznej wartości do 200 zł w ramach Promocji „Szansa na bonus” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości 100 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie szansanabonus.bnpprofi.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 25.04.2019 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 17.05.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 25.04.2019 r. do 17.05.2019 r. złożenia wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacji mobilnej GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Szansa na bonus” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 31.05.2019 r.
(iii) w czerwcu 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 300 zł
(iv) w czerwcu 2019 r. otrzymania Wpływu/ów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł
Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 100 zł:
(v) spełnienie warunków do otrzymania Pierwszej nagrody
(vi) w lipcu 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowej/ych na łączną kwotę min. 300 zł
(vii) w lipcu 2019 r. otrzymania Wpływu/ów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł
(viii) posiadania Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień wydania Nagród.
Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Otwarte na Ciebie, o którym mowa w Regulaminie promocji „Szansa na bonus” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123
lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).